Visvoer Banner

Watertesten



Watertesten
Watertesten
Het vijverwater testen

Als je last hebt van algen, plantsterfte of vissterfte is het slim om de waterwaarde te controleren. De waardes kunnen eenvoudig gecontroleerd worden met watertesten.