Garantie

Het kan zijn dat het betreffende artikel gerepareerd dient te worden of zal worden vervangen voor een nieuw product.
Om te voorkomen dat er problemen optreden met de artikelen welke niet onder de garantie vallen raden wij u aan om de handleiding goed door te lezen en op te volgen.
 
Uitzonderingen
U heeft geen recht op garantie in de volgende situaties:
- Defecten, beschadigingen en breuken als gevolg van verkeerd gebruik.
- Om gebruik te mogen maken van de garantie regeling mag u alleen de originele onderdelen en componenten gebruiken.
Let op! Wanneer u een kabel doorknipt vervalt uw recht op garantie per direct.
 

Let op garantie is niet van toepassing op slijtage onderheven onderdelen zoals: pomprotor, lampen, afdichting rubbers en membranen.
Deze kunnen als onderdeel los worden aangeschaft!

Let op garantie is niet van toepassing op breuk van glas, lampen, behuizingen, aansluitingen en kwartsglas en problemen door installatiefouten, bedieningsfouten en door gebrekkig onderhoud.
Op levende dieren zit geen garantie.
 
Deze aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 
Hoe te werk
Indien u wel recht heeft op garantie, dient u een foto van het artikel te mailen naar info@beest.nl.  
Uiteraard helpen wij u ook graag na de garantieperiode van onze artikelen. Neem in dit geval contact op met beest.nl via de contact pagina.
Wij kunnen u dan te allen tijde adviseren over een oplossing.
 
Indien er sprake is van fabrieksgarantie (een garantie na 14 dagen na de aankoop) kan het langer duren eer er een vervangend onderdeel is of nieuw artikel.
Ook kan het voorkomen dat wij u vragen het artikel terug te sturen voor controle.
Deze verzendkosten worden indien er sprake is van Fabrieksgarantie niet vergoed.
 
Indien er sprake is van een uitzondering op de garantie regeling, dan kunnen wij u niet helpen.
Echter zijn wij altijd bereid om mee te denken en een oplossing te zoeken!